XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne

WROCŁAW
24-27 maja 2017r
  Instytut Archeologii :: Uniwersytet Wrocławski  :: Miasto Wrocław 

Organizatorzy i sponsorzy:
Plakat sympozjum

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocławskie Centrum Akademickie

Muzeum Archeologiczne (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Polska Akademia Nauk (oddział we Wrocławiu)

ÚSTAV ARCHEOLOGIE
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae

ZAPRASZAJĄ
do udziału w międzynarodowej konferencji

XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne

Wrocław, 24-27 maja 2017 roku

Jubileuszowe XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne odbędzie się ponownie we Wrocławiu; służyć będzie prezentacji i wymianie poglądów na temat najnowszych badań i prac archeologicznych w naszym regionie oraz studiów ponadregionalnych, a także najnowszych metod badawczych wykorzystywanych przez archeologów. Po raz pierwszy proponujemy także sesję poświeconą nieniszczącym badaniom archeometrycznym. Mamy nadzieję, że szerokie spektrum proponowanych tematów (sesje) spełni Państwa oczekiwania i zachęci do udziału w konferencji.

© Instytut Archeologii UWr 2017 : e-mail; aktualizacja: 21.02.2017